نظرسنجی

شما می‌توانید از طریق کامل کردن و ارسال فرم زیر نظر خود را در مورد خدمات مجموعه حامی اطمینان هوشمند ژیوان برای ما ارسال کنید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
 • رضایتمندی از مدت زمان انتظار جهت شروع خدمات در دفتر خدماتی
  عالی ۹۰%
  دانش فنی بخش پشتیبانی (مرکز تماس)
  عالی ۸۹%
  نحوه برخورد پرسنل خدمات
  عالی ۸۵%
  نحوه برخورد پرسنل اداری و مالی مجموعه
  عالی ۹۹%
  مدت زمان پاسخگویی از زمان رسید کردن دستگاه تا عودت آن
  عالی ۸۰%
  راه‌های تماس با مجموعه حامی اطمینان هوشمند ژاوین
  عالی ۱۰۰%